neovim-qt

neovim client library and GUI
  https://github.com/equalsraf/neovim-qt
  0
  1 reviewNeovim-qt provides a Qt5 GUI interface for neovim
Latest reviews
3
xihnik 3 years ago

Update the app!!! Version v0.2.16.1 is already here